Shop

Casalare Brown Rice Twist Pasta 250G


$4.49


DESCRIPTION

Brown Rice Twist Pasta 250G - Casalare

Ingredients:

White Rice Flour (oryza sativa), Potato Starch, Tapioca Flour, Maize Flour, Vegetable Gum (405)

Gluten Free, Wheat Free, Dairy Free, Egg Free, Yeast Free, Gmo Free, Peanut Free, Tree Nut Free